Nowa wersja he³mu z Broa, Gotlandia. -

próba rekonstrukcji na bazie fragmentów he³mu.

ok. VIII w.

 

The photos are clickable!