Hundsgugel wzorowany na oryginale ze zbrojowni w Churburgu.

Dzwon w trakcie kucia z jednego kawałka.