Rekonstrukcja he³mu z Gjermundbu (Norwegia, X wiek)

wersja druga - okular inkrustowany miedziħ