Hełm wzorowany na znalezisku z kurhanu Gułbiszcze,

Czernichów, Ukraina, X wiek..

 Ostatnie zdjęcia to zdjęcie oryginalnego hełmu i rysunek przedstawiający prawdopodobną konstrukcję hełmu.