He³m ³uczniczy - na podstawie przedstawień z kolumny Trajana.