Pełne nogi płytowe wzorowane na oryginale ze zbrojowni w Churburgu (północne Włochy, 1385)