Noże wczesnośredniowieczne z terenu Polski  IX - XI wiek

Wykonany dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie do projektu Trzcinica - Karpacka Troja.

 

The photos are clickable!