Klappvisier szwajcarski wzorowany na oryginale z zamku Valeria w Sion

Dzwon wykuty z jednego kawałka, zasłona wykuta z jednego kawałka,

elementy zawiasu kute na gorąco