He³m wzorowany na he³mie z kurhanu w Tahańczy  ( XII wiek)