He³m wzorowany na he³mie Vendel 1 - wersja pierwsza.