Hełm  koczowniczy (Cuman)

XIII w., Węgry.

dzwon wykuty z jednego kawałka stali